วันอังคารที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์เข้าถวายพระราชสาส์นตราตั้ง
เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์เข้าถวายพระราชสาส์นตราตั้ง

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน ศกนี้ นายอภิชาติ ชินวรรโน เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซล พร้อมด้วยผู้ติดตาม 3 คน ได้แก่ นายศรัณย์ เจริญสุวรรณ อัครราชทูต นายสุภาค โปร่งธุระ ที่ปรึกษา และนายอำนาจ พละพลีวัลย์ เลขานุการเอก เดินทางไปพระราชวัง Laeken เพื่อเข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระราชาธิบดี อัลแบร์ ที่สอง แห่งราชอาณาจักรเบลเยียม เพื่อถวายพระราชสาส์นตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำราชอาณาจักรเบลเยียม โดยพิธีการทั้งสิ้นประมาณ 45 นาที


ต่อมา ในบ่ายวันเดียวกันเอกอัครราชทูต เป็นเจ้าภาพเลี้ยงรับรองแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมแสดงความยินดี ณ ทำเนียบ โดยมี นาย Dirk Achten ปลัดกระทรวงการต่างประเทศเบลเยียม นาย Bertrand de Crombrugghe อธิบดีกรมเอเชียและโอเชียเนีย กระทรวงการต่างประเทศเบลเยียม เอกอัครราชทูตจากประเทศสมาชิกอาเซียน และออสเตรเลีย และกงสุลกิตติมศักดิ์ไทยจากเมืองอันตเวิร์ป ประธานสมาคมไทยต่างๆ ในเบลเยียม มิตรสหายชาวเบลเยียมของประเทศไทย และข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต และจากสำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ สำนักงานที่ปรึกษาการศุลกากร สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศประจำสหภาพยุโรป และสำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น