วันอังคารที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2554

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว ให้บริการสายด่วนตลอด ๒๔ ชั่วโมง ระหว่างการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลกครั้งที่ ๒๖ ณ เมืองเซินเจิ้น


สถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว ให้บริการสายด่วนตลอด ๒๔ ชั่วโมง ระหว่างการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลกครั้งที่ ๒๖ ณ เมืองเซินเจิ้น


ตามที่เมืองเซินเจิ้นจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลก ครั้งที่ ๒๖ (Universiade SHENZHEN 2011) ระหว่างวันที่ 12 - 23 สิงหาคม 2554 นั้น

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประเทศไทยในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลกฯ ด้วยการให้บริการสายด่วนตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อแนะนำและช่วยเหลือคนไทยที่อาจประสบปัญหาต่างๆ อาทิ ในกรณีที่มีการทำหนังสือเดินทางสูญหายหรือประสบเหตุฉุกเฉินต่างๆ ระหว่างเดินทางเข้าร่วมงานกีฬามหาวิทยาลัยโลกฯ โดยสามารถติดต่อสายด่วนช่วยเหลือคนไทยช่วงกีฬามหาวิทยาลัยโลกฤดูร้อน 2011 ณ เมืองเซินเจิ้น ได้ตามรายละเอียด ดังนี้

บริการส่วนหน้าที่เมืองเซินเจิ้น

โทร. +86 135 3315 8746 หรือ +86 159 8684 0763

ศูนย์อำนวยการ ณ นครกว่างโจว

โทร. +86 139 2223 7154  หรือ +86 139 2223 7164 

หรือติดต่อกับสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว ได้ที่ ที่อยู่ ห้อง N๐ 7 ชั้น 2 โรงแรมการ์เด้นท์

368 ถ.หวนซื่อ ตง เขตเยว่ซิ่ว นครกว่างโจว 510064 สาธารณรัฐประชาชนจีน

โทรสาร  +86 20 8384 9937

อีเมล์ gzthaicg@163.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น