วันพุธที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2554

สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์เยี่ยมแรงงานไทย 300 คน ที่หอพักสปอร์ต ฮับ








สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์เยี่ยมแรงงานไทย 300 คน ที่หอพักสปอร์ต ฮับ

            เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2554 นายนพปฎล คุณวิบูลย์ เอกอัครราชทูตไทยประจำสิงคโปร์ และนางกาญจนา วงศ์สุวรรณ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา
(ฝ่ายแรงงาน) พร้อมด้วยข้าราชการจากสถานเอกอัครราชทูตฯ สำนักแรงงานไทยในประเทศสิงคโปร์ (สนร.) และแพทย์หญิงจันทร ภักดีไทย ซึ่งเป็นแพทย์อาสาสมัคร ได้เข้าเยี่ยมแรงงานไทยประมาณ 300 คน ที่หอพักแรงงาน Sports Hub โดยนาย Jose Decastro ผู้อำนวยการบริษัท Bouygues Construction นาย Mathieu Tommy Martin ผู้จัดการด้านการบริการทั่วไป และนางสาว Elaine Gan ผู้จัดการฝ่ายบุคคล ให้การต้อนรับและนำคณะเยี่ยมชมห้องพักและพื้นที่บริเวณหอพัก ซึ่งมีแรงงานไทยพักอยู่ประมาณ 500 คน  หลัง จากนั้น ออท. ได้กล่าวทักทายแรงงานชาวไทย และกล่าวขอบคุณชาวไทยที่ได้เข้ามาลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งที่ผ่านมา ซึ่งมีผู้เข้ามาลงทะเบียนเป็นจำนวนมาก และได้ประชาสัมพันธ์ให้กรอกรายละเอียดแบบรายงานตัวคนไทย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในกรณีเหตุการณ์ฉุกเฉิน ทำให้สถานเอกอัครราชทูตฯ สามารถติดต่อแรงงานชาวไทย และประชาสัมพันธ์ข้อแนะนำสำหรับคนไทยในเหตุการณ์ฉุกเฉิน นอกจากนี้ สนร. ได้ประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิและหน้าที่ของผู้ใช้แรงงานในสิงคโปร์ และปิดท้ายได้เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีปัญหาทางสุขภาพรับคำปรึกษาจากแพทย์หญิง จันทรฯ

ใน การเยี่ยมแรงงานไทยครั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯได้แจกจ่ายยาสามัญประจำบ้าน และเสปรย์ตะไคร้หอมกันยุงให้แก่แรงงานไทย ซึ่งออท. ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ในโอกาสหน้า สถานเอกอัครราชทูตฯจะจัดอุปกรณ์กีฬามาแจกจ่าย เพื่อเป็นการสนับสนุนกิจกรรมกีฬาที่หอพักแรงงาน ทำให้ร่ายกายแข็งแรงและจิตใจแจ่มใส



1 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ29 กุมภาพันธ์ 2555 20:06

    อยู่ในนี้ครับ ทำงานที่นี้ เมื่อไหร่จะได้อุปกรณ์การกีฬาครับ

    ตอบลบ