วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2554

Lady Friends of Thailand Fellowship


Lady Friends of Thailand Fellowship

               เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2554 นางอุมาพร ฟูตระกูล ภริยาเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เป็นเจ้าภาพในงานเลี้ยงอาหารกลางวันแด่ภริยาชาวญี่ปุ่นที่เคยพำนักอยู่ใน ประเทศไทยจำนวน 17 คน และได้เสนอให้ก่อตั้งกลุ่มสตรีเพื่อนไทย Lady Friends of Thailand Fellowship

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น