วันอังคารที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2554

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา ร่วมงานเทิดพระเกียรติ วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา ร่วมงานเทิดพระเกียรติ วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ


เมื่อวันที่ 5-6 ส.ค. 2554 อัครราชทูตสุภาณี เลิศฤทธิ์ และคณะเจ้าหน้าที่ประกอบด้วยนายมูหมัดลูตฟี อุเซ็ง และนายนพคุณ ลุยจันทร์ เดินทางไปยังนครวินนิเพก ซึ่งอยู่ห่างจากกรุงออตตาวา ประมาณ 2,500 ก.ม. เพื่อร่วมงานเทิดพระเกียรติ วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่คนไทยในวินนิเพก จัดขึ้นในวันที่ 6 ส.ค. 2554 และให้บริการกงสุลสัญจรแก่คนไทยในวินนิเพกและเมืองใกล้เคียง

ระหว่างวันที่ 5-6 ส.ค. 2554 ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เปิดให้บริการกงสุลสัญจร มีผู้ไปขอรับบริการทำหนังสือเดินทาง จดทะเบียนสูติบัตรเด็กที่เกิดใหม่ ทำเอกสารอื่นๆ รวมทั้งขอปรึกษาด้านกงสุลต่างๆ เป็นจำนวนมาก

ต่อมาในช่วงค่ำของวันที่ 6 ส.ค. 2554 คณะจากสถานเอกอัครราชทูต ฯ ได้ไปร่วมงานวันแม่ 12 สิงหา มหาราชินี ซึ่งคนไทยในวินนิเพกจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี

อัครราชทูตสุภาณีฯ เป็นประธานพิธีเปิดงาน และกล่าวสุนทรพจน์ชี้แจงนโยบายการทูตเพื่อประชาชน และการสร้างชุมชนไทยให้เข็มแข็ง และในโอกาสเดียวกัน สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้มอบเงินจำนวนหนึ่งเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมฯ ด้วย

สมาคมไทยในวินนิเพก เป็นชุมชนไทยที่มีจำนวนไม่มากนัก แต่ก็เป็นชุมชนไทยที่เข้มแข็ง มีความสามัคคีให้ความดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น