วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2554

จังหวัดมุกดาหารกับเมืองฉงจั่วได้ลงนามเป็นเมืองพี่เมืองน้องกันแล้วจังหวัดมุกดาหารกับเมืองฉงจั่วได้ลงนามเป็นเมืองพี่เมืองน้องกันแล้ว

ในระหว่างวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2554 นายหวาง เค่อ (黄克) นายกเทศมนตรีเมืองฉงจั่ว เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงได้นำคณะผู้แทนภาครัฐและภาคเอกชน จำนวนทั้งหมด 13 คน เยือนจังหวัดมุกดาหารอย่างเป็นทางการ ในโอกาสพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องหรือเมืองคู่แฝดระหว่างจังหวัดมุกดาหารไทยและเมืองฉงจั่วจีน โดยมีนายอรรถพร พุทธิกำพล กงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง เข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องในจังหวัดมุกดาหารด้วย ตามคำเชิญของจังหวัดมุกดาหาร


ในช่วงเช้าวันที่ 6 ก.ค. นายหวาง เค่อ นายกเทศมนตรีเมืองฉงจั่วพร้อมคณะได้เยี่ยมคาราวะนายชาญวิทย์ วสยางกูร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารไทย ต่อมา ได้ไปเยี่ยมชม สถานที่หลายแห่งของจังหวัดมุกดาหาร อาทิ ด่านศุลกากร โรงงานชำแหละเนื้อโคขุนอำเภอหนองสูง โรงงานแป้งมันสำปะหลัง และโรงงานน้ำตาลของบริษัทสหเรืองจำกัด

ในช่วงบ่ายวันเดียวกัน ได้มีพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องระหว่างจังหวัดมุกดาหารไทยและเมืองฉงจั่วจีนได้จัดขึ้นอย่างเป็นทางการ ณ ห้องรับรองศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ซึ่งการลงนามในความตกลงสถาปนาความสัมพันธ์นี้จะเป็นกรอบความตกลงพื้นฐานในการร่วมมือกันระหว่างมุกดาหารกับฉงจั่ว ในการพัฒนาการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และการศึกษา ระหว่างกันอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

ในโอกาสนี้ นายหวาง เค่อ นายกเทศมนตรีเมืองฉงจั่วยังได้ส่งมอบกลองมโหระทึกของชาวจ้วงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เมตรเป็นของขวัญมอบให้จังหวัดมุกดาหารในโอกาสที่สถาปนาการเป็นเมืองพี่เมืองน้อง

ต่อมา ในวันที่ 7 กรกฎาคม กงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง ได้ใช้โอกาสนี้เดินทางไปยังจังหวัดนครพนม เพื่อเยี่ยมคารวะนายเริงศักดิ์ มหาวินิจฉัยมนตรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เพื่อหาลู่ทางในการส่งเสิรมการติดต่อค้าขายระหว่างจังหวัดนครพนมกับเมืองในเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ซึ่งอาศัยประโยชน์จากการมีสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 3 เชื่อมต่อระหว่างจังหวัดนครพนม กับเมืองท่าแขก แขวงคำม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งเป็นเส้นทางเริ่มต้นของเส้นทางหมายเลข R12 ที่จะมุ่งหน้าไปสู่อำเภอผิงเสียง เมืองฉงจั่ว เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง สาธารณรัฐประชาชนจีน ต่อไป

ที่มา: เว็บไซต์สถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง http://www.mfa.go.th/web/2957.php?id=40129&depid=1000045

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น