วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2554

พิธีฝังศพนางสาวพรทิพย์ อาดัม คนนอร์เวย์เชื้อชาติไทยที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ในนอร์เวย์


พิธีฝังศพนางสาวพรทิพย์ อาดัม คนนอร์เวย์เชื้อชาติไทยที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ในนอร์เวย์


ตามที่กระทรวงการต่างประเทศได้แจ้งการเสียชีวิตของนางสาวพรทิพย์ อาดัม อายุ ๒๑ ปี จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เกาะอูโทย่า ประเทศนอร์เวย์ นั้น

เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๔ นายจุลพงษ์ โนนศรีชัย เอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล ได้เดินทางไปยังเมือง Kristiansand ซึ่งอยู่ห่างจากกรุงออสโลประมาณ ๓๒๓ กิโลเมตร เพื่อแสดงความเสียใจกับนางสวรรยา อาดัม มารดาของผู้เสียชีวิต พร้อมทั้งได้รับทราบว่าจะมีการจัดพิธีการฝังศพของนางสาวพรทิพย์ฯ ตามหลักศาสนาคริสต์ ในวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ โบสถ์เมือง Lund ใกล้กับเมือง Kristiansand

ทั้งนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวกับนางสวรรยาฯ ว่า นางสาวพรทิพย์ฯ เป็นสมาชิกของพรรคการเมืองและเข้าไปมีส่วนร่วมและบทบาททางการเมืองของพรรคการเมืองที่เป็นพรรครัฐบาลในปัจจุบันในฐานะยุวชนของจังหวัด มีอนาคตสดใสที่จะเป็นเข้าร่วมทางการเมืองตั้งแต่ในระดับท้องถิ่น จนถึงระดับประเทศ ทำให้การเสียชีวิตของนางสาวพรทิพย์ฯ จึงไม่ใช่เป็นเพียงการสูญเสียของครอบครัวเท่านั้น แต่ยังเป็นการสูญเสียของประเทศนอร์เวย์และประเทศไทยอีกด้วย

ที่มา: ข่าวสารนิเทศ วันที่ 4 สิงหาคม 2554 กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ
http://www.mfa.go.th/web/200.php?id=27869

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น