วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2554

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตันย้ายที่ทำการ

ประกาศของสถานเอกอัครราชทูตงดให้บริการด้านกงสุล 5-16 สิงหาคม 2554

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตันย้ายที่ทำการ


สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน ประเทศนิวซีแลนด์ จะย้ายไปที่ทำการใหม่ที่ 110 Molesworth, Thorndon, Wellington ในวันที่ 12 กันยายน 2554 และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและติดตั้งระบบต่างๆ ณ ที่แห่งใหม่ สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงจำเป็นต้องงดให้บริการด้านกงสุลตั้งแต่วันที่ 5-16 กันยายน 2554 โดยจะเปิดให้บริการวันแรกที่สำนักงานใหม่ในวันที่ 19 กันยายน 2554 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป รายละเอียดเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ www.thaiembassy.org/wellington ต่อไป

ที่มา: เว็บไซต์สถานเอกอัครราชทูต http://www.mfa.go.th/internet/document/6529.pdf

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น