วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2554

บริการกงสุลสัญจร ณ มณฑลอัลเบอร์ต้า (26 ก.ค. - 1 ส.ค. 2554)

 

บริการกงสุลสัญจร ณ มณฑลอัลเบอร์ต้า (26 ก.ค. - 1 ส.ค. 2554)


สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดาได้ให้บริการกงสุลสัญจรแก่ชุมชนชาวไทยที่อาศัยอยู่ใน เมืองเรดคลิฟฟ์ นครคัลการี่ และนครเอ็ดมันตัน โดยได้ให้บริการทำหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ สูติบัตร นิติกรณ์ พร้อมทั้งให้คำปรึกษาด้านต่างๆแก่คนไทยด้วย ซึ่งในปีนี้มีผู้มาขอรับบริการดังนี้

1.วันที่ 26 กรกฏาคม 2554 ให้บริการกงสุลสัญจร ณ เมืองเรดคลิฟฟ์ ทำหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 14 คน

2.วันที่ 27 - 29 กรกฏาคม 2554 ให้บริการกงสุลสัญจร ณ นครคัลการี่ ทำหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 62 คน

3.วันที่ 30 กรกฏาคม - 1 สิงหาคม 2554 ให้บริการกงสุลสัญจร ณ นครเอ็ดมันตัน ทำหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 44 คน


ที่มา: เว็บไซต์สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ http://www.thaicongenvancouver.org/cms/index.php?option=content&task=view&id=465

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น