วันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2554

สื่อมวลชนฟินแลนด์สนใจปัญหาแรงงานไทยเก็บผลไม้ป่า


สื่อมวลชนฟินแลนด์สนใจปัญหาแรงงานไทยเก็บผลไม้ป่า


สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ รายงานว่า ตามที่ขณะนี้มีแรงงานไทยเดินทางไปเก็บผลเบอร์รี่ป่าในฟินแลนด์เป็นจำนวนมาก นั้น สื่อมวลชนทั้งหนังสือพิมพ์และโทรทัศน์ได้ให้ความสนใจรายงานข่าวเกี่ยวกับแรงงานเก็บผลไม้ฟ่าชาวไทยดังนี้

หนังสือพิมพ์เฮลซิงกิ ซาโนมัต ฉบับวันที่ 7 สิงหาคม 2554 ลงพิมพ์บทความรายงานเกี่ยวกับการเสียชีวิตของนายสมชาย พูนทรัพท์ ซึ่งเดินทางไปเก็บผลเบอร์รี่ป่าเมื่อปี 2553 โดยรายงานว่าชาวฟินแลนด์ได้บริจาคเงินช่วยเหลือครอบครัวของนายสมชายรวม 6,000 ยูโร ซึ่งครอบครัวของนายสมชายฯ ได้รับเงินบริจาคนี้เรียบร้อยแล้ว และได้รายงานความเป็นอยู่ของครอบครัวของนายสมชายฯ และได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ของแรงงานไทยที่เดินทางไปเก็บผลเบอร์รี่ป่าในฟินแลนด์ในลักษณะเรียกร้องความเห็นใจจากชาวฟินแลนด์ โดยชี้ว่าแรงงานส่วนใหญ่มาจากครอบครัวที่มีฐานะยากจน และแม้ว่าจะต้องเผชิญกับความยากลำบากในการทำงาน แรงงานเหล่านี้ก็ยังมีความจำเป็นที่จะต้องเดินทางไปหารายได้ในฟินแลนด์เพื่อนำเงินไปจุนเจือครอบครัว

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2554 สถานีโทรทัศน์ YLE 1 ได้เผยแพร่สารคดีเกี่ยวกับแรงงานเก็บผลเบอร์รี่ของไทยเช่นกัน โดยแบ่งสาระของรายการออกเป็นสามส่วน ส่วนแรกกล่าวถึงทัศนะของชาวฟินแลนด์ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีแรงงานไทยเข้าไปทำงาน โดยนำเสนอถึงความเดือดร้อนและความไม่พอใจ ทั้งในเรื่องที่ถูกแรงงานไทยแย่งเก็บผลเบอร์รี่ การถูกรุกล้ำความเป็นส่วนตัว และการไม่เก็บผลเบอร์รี่อย่างทนุถนอม ทำให้ต้นเบอรี่ล้มตายเป็นจำนวนมาก

ส่วนที่สองนำเสนอให้เห็นว่าแรงงานไทยไม่ได้รับความเป็นธรรมจากนายจ้างโดยมีสภาพความเป็นอยู่ที่แออัด มีชั่วโมงการทำงานเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด และมีความเสี่ยงในเรื่องรายได้ที่มีความไม่แน่นอน รวมทั้งเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดูแลเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่แรงงาน และส่วนที่สามเป็นรายงานทัศนะนายจ้าง ที่ยืนยันว่าได้ปฏิบัติต่อแรงงานด้วยความเป็นธรรม และให้ทัศนะในเรื่องรายได้ว่า หากแรงงานมีรายได้ไม่คุ้มค่ากับการเดินทาง คงไม่มีแรงงานไทยเดินทางไปเก็บผลเบอร์รี่เป็นจำนวนมากในแต่ละปี

ปรับแก้: 16 ส.ค. 54

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น