วันพุธที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2554

กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ได้เดินทางเยือนเมืองฉางโจว มณฑลเจียงซู เพื่อเยี่ยมนักธุรกิจไทยในพื้นที่

กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ได้เดินทางเยือนเมืองฉางโจว มณฑลเจียงซู เพื่อเยี่ยมนักธุรกิจไทยในพื้นที่ 


            เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2554 นาย พิรุณ ลายสมิต กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ได้เดินทางเยือนเมืองฉางโจว มณฑลเจียงซู เพื่อเยี่ยมนักธุรกิจไทยในพื้นที่ ซึ่งปัจจุบันมีธุรกิจไทย 12 ราย เข้ามาลงทุนในเมืองฉางโจวในด้านต่างๆ เช่น อสังหาริมทรัพย์ เกษตรแปรรูป การผลิตจักรยานไฟฟ้า และสิ่งทอ เป็นต้น โดยได้พบหารือกับนายพิพัฒน์  ตันติ พิพัฒน์พงศ์ ประธานบริษัทสยามอุตสาหกรรมเกษตรอาหาร จำกัด (ธุรกิจโรงงานสับปะรดกระป๋องที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย) ซึ่งได้เข้ามาทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในนามบริษัท Changzhou Takhou Real Estate Development Co.Ltd. และนักธุรกิจกลุ่มพัฒนาที่ดินโรจนะ ในนาม RPD Property Development Co.Ltd. ที่มาลงทุนด้านโรงแรมระดับหรูห้าดาวบริหารโดยทีม Howard Johnson ของสหรัฐอเมริกา และอสังหาริมทรัพย์อื่น ๆ  

            กงสุล ใหญ่ฯ ได้เข้าพบหารือกับนายจู รุ่ย รองนายกเทศมนตรีเมืองฉางโจว ซึ่งได้ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลภาพรวมด้านเศรษฐกิจการค้าของเมืองฉางโจว ซึ่งมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 2,500 ปี และมีอัตราการเจริญทางเศรษฐกิจที่รวดเร็ว โดยในปี 2553 มีอัตรา GDP Per Capita สูงเป็นอันดับ 3 ของมณฑลเจียงซูรองจากเมืองซูโจวและอู่ซี  ซึ่ง กงสุลใหญ่ฯ ได้ฝากให้ทางการเมืองฉางโจวช่วยดูแลและอำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนไทย ซึ่งตัวอย่างความสำเร็จของธุรกิจไทยในเมืองฉางโจวจะเป็นมีส่วนดึงดูดนัก ธุรกิจไทยใหม่ๆ ให้เข้ามาร่วมมือกับเมืองฉางโจวยิ่งขึ้น รวมทั้งขอให้รองนายกเทศมนตรีฯ ช่วยประชาสัมพันธ์ให้ชาวเมืองฉางโจวไปลงทุนและท่องเที่ยวประเทศไทย ซึ่งจะกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างไทยและเมืองฉางโจวแน่นแฟ้น ยิ่งขึ้น 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น