วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2554

โฆษกกระทรวงการต่างประเทศชี้แจงเรื่องการจัดอันดับประเทศที่มีความเสี่ยงด้านก่อการร้ายของบริษัท Maplecroft


โฆษกกระทรวงการต่างประเทศชี้แจงเรื่องการจัดอันดับประเทศที่มีความเสี่ยงด้านก่อการร้ายของบริษัท Maplecroft


เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2554 นายธานี ทองภักดี อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวเกี่ยวกับรายงานของบริษัท Maplecroft บริษัทวิจัยและประเมินความเสี่ยงประเทศที่มีความเสี่ยงด้านก่อการร้ายในปี 2554 (Terrorism Risk Index 2011) โดยประเทศไทยถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่ 12 จากจำนวน 197 ประเทศที่ถูกสำรวจ สรุปได้ดังนี้

1. การจัดอันดับของบริษัท Maplecroft วัดจากความถี่และความรุนแรงของการก่อการร้ายในแต่ละครั้ง ในพื้นที่ของแต่ละประเทศ (รวม 197 ประเทศ) ในรอบ 12 เดือนตั้งแต่ 1 เมษายน 2553 – 1 เมษายน 2554 โดยใช้ข้อมูลเหตุการณ์ย้อนหลังในรอบ 5 ปีรวมทั้งตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์จากแหล่งก่อการร้ายเป็นปัจจัยประกอบการประเมิน

2. รายงานดังกล่าวจัดให้ประเทศไทยมีความเสี่ยงในอันดับที่ ๑๒ แต่ก็ได้ระบุว่า ความเสี่ยงดังกล่าวจำกัดอยู่ในพื้นที่บางพื้นที่เท่านั้น ซึ่งหมายถึงจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดังนั้น การจัดอันดับดังกล่าวไม่ได้สะท้อนถึงภาพรวมของสถานการณ์ในประเทศไทย

3. สถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยรวมดีขึ้นตามลำดับตั้งแต่ปี 2551 ซึ่งเห็นได้จากสถิติของเหตุการณ์/การบาดเจ็บ/เสียชีวิตซึ่งลดลงจากเมื่อปี 2548 โดยเมื่อเดือนธันวาคม 2553 ได้มีการยกเลิกการใช้ พ.ร.ก. ฉุกเฉินในบางพื้นที่ เช่น อ.แม่ลาน จ. ปัตตานี และในปัจจุบันได้มีการติดตามประเมินสถานการณ์ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดเพื่อพิจารณายกเลิก พ.ร.ก. ฉุกเฉินเพิ่มเติม

4. ชาวต่างประเทศยังมองไทยในทิศทางบวกและมีความมั่นใจ โดยเฉพาะทางด้านเศรษฐกิจ การลงทุน และการท่องเที่ยว โดยเห็นได้จากจำนวนชาวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวในประเทศไทยในปี 2553 สูงเป็นประวัติการณ์ถึง 15.5 ล้านคน และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2554 จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าไทยเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 25 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2553 ขณะที่สถานการณ์การเมืองของไทยก็ได้เข้าสู่ภาวะปกติแล้ว รวมถึงการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2554 ซึ่งผ่านพ้นไปด้วยความราบรื่น


ที่มา: ข่าวสารนิเทศ วันที่ 10 สิงหาคม 2554 กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ http://www.mfa.go.th/web/200.php?id=27904


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น