วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2554

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ประจำปี 2554
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ประจำปี 2554

       เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2554 ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญพร้อมด้วยชุมชนไทยในกัมพูชา จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ประจำปี 2554 ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยได้กราบทูลเชิญสมเด็จพระอัคคมหาสังฆราช เทพ วงศ์ และพระภิกษุสงฆ์รวม 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และถวายสังฆทานรวมทั้งถวายภัตตาหารเพลแก่พระภิกษุสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระราช กุศล จากนั้น ข้าราชการฯและชุมชนไทยพร้อมใจกันถวายพระพร และรับประทานอาหารร่วมกัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น