วันพุธที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2554

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้งจัดกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๙ พรรษาสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้งจัดกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๙ พรรษา
 
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2554 เวลา 10.00 น. นายอภิรัฐ เหวียนระวี เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง พร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต และชาวไทยในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ได้ร่วมกันถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ สามเณร และเลี้ยงอาหารเด็กกำพร้าและเด็กด้อยโอกาส รวมทั้งมอบมุ้งกันยุงจำนวน ๑๒๐ หลัง ให้แก่วัดเมียนตา เมียวอู เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 79 พรรษา 12 สิงหาคม 2554 ในพิธีดังกล่าว ได้มีพุทธศาสนิกชนชาวพม่าเข้าร่วมด้วย

ทั้ง นี้ วัดเมียนตา เมียวอู ได้เปิดโรงเรียนในเขตวัดเพื่อสอนหนังสือแก่เด็กกำพร้าและเด็กด้อยโอกาสจาก ครอบครัวที่ยากไร้ ซึ่งทางวัดได้จัดหาอาหารให้แก่นักเรียนทุกมื้อโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งสิ้น 325 คน โดยในจำนวนนี้มี 175 คน เป็นนักเรียนประจำในหอพักของโรงเรียน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น