วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2554

หมู่เรือปราบปรามโจรสลัดของไทยแวะเมืองมุมไบหมู่เรือปราบปรามโจรสลัดของไทยแวะเมืองมุมไบเมื่อวันที่ 28 ก.ค. 2554 นายทอมวิชย์ ชาญสรรค์ กงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบพร้อมด้วยผู้บัญชาการหมู่เรือปราบปรามโจรสลัดของไทย และผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ ณ กรุงนิวเดลีให้การต้อนรับหมู่เรือปราบปรามโจรสลัด ชุดที่ 2 ซึ่งประกอบด้วยเรือรบหลวงสิมิลันและเรือรบหลวงนราธิวาส ในโอกาสแวะจอดพักที่เมืองมุมไบก่อนเดินทางต่อเพื่อไปปฏิบัติภารกิจในน่านน้ำอ่าวเอเดน

ปัญหาโจรสลัดโซมาเลียได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อธุรกิจการขนส่งทางทะเลและการประมงของไทยและนานาชาติ โดยในอ่าวเอเดนมีเรือสินค้าไทยวิ่งผ่านประมาณเดือนละกว่า 26 เที่ยว รวมทั้งเรือประมงอีกจำนวนหนึ่ง ทั้งนี้ภารกิจของหมู่เรือปราบปรามโจรสลัดในครั้งนี้จะอยู่ในอ่าวเอเดน มีพื้นที่รับผิดชอบยาวกว่า 400 กม. ในการให้การคุ้มกันเรือสัญชาติไทยและเรือสัญชาติอื่นๆ ภายใต้กรอบความร่วมมือ Combined Maritime Forces (CMF) ซึ่งมีประเทศต่างๆ เข้าร่วมทั้งหมด 25 ประเทศ

ที่มา: เว็บไซต์สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ http://www.mfa.go.th/web/2951.php?eid=40368

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น