วันอังคารที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2554

บาห์เรนออกกฎหมายฉบับใหม่ห้ามนายจ้างให้คนงานทำงานกลางวันช่วงฤดูร้อนตเวลา 12.00 – 16.00 น.


 บาห์เรนออกกฎหมายฉบับใหม่ห้ามนายจ้างให้คนงานทำงานกลางวันช่วงฤดูร้อนเวลา 12.00 – 16.00 น.

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมานามา ประเทศบาห์เรน รายงานว่า กระทรวงแรงงานบาห์เรนได้ออกกฎหมายคุ้มแรงงานฉบับใหม่ห้ามนายจ้างให้คนงานภาค การก่อสร้างทำงานในที่โล่งแจ้งช่วงกลางวันระหว่างเวลา 12.00 – 16.00 น. เป็นเวลา 4 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2554 หากนายจ้างรายใดฝ่าฝืนหรือถูกตรวจพบการกระทำผิดกฎหมาย นอกจากกระทรวงพาณิชย์จะยึดใบอนุญาตการจ้างงานแล้ว นายจ้างยังจะถูกทางการบาห์เรนดำเนินคดีตามกฎหมายและเปรียบเทียบปรับเป็นเงิน สูงสุดถึง 300 ดีนาร์บาห์เรน/ต่อคนงานหนึ่งคน

ที่มา: เว็บไซต์สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมานามา  
http://www.thaiembassybahrain.org/information/82554.html#work

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น