วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ไทยให้ความช่วยเหลือประเทศที่ประสบทุพภิกขภัยในแอฟริกา
ไทยให้ความช่วยเหลือประเทศที่ประสบทุพภิกขภัยในแอฟริกา

           เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2554  ณ กระทรวงการต่างประเทศ นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้มอบเงินจำนวน 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 1,500,000 บาท) ให้แก่โครงการอาหารโลก (World Food Programme – WFP) โดยมีนาย Kenro Oshidari  ผู้อำนวยการสำนักงานภูมิภาคของโครงการอาหารโลกประจำประเทศไทยเป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปช่วยเหลือประเทศที่ประสบทุพภิกขภัยในภูมิภาคจงอยแอฟริกา (Horn of Africa)

          ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้กล่าวว่า รัฐบาลไทยว่าพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศต่างๆ ที่เดือดร้อน โดยเฉพาะประเทศในทวีปแอฟริกา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความช่วยเหลือของไทยในครั้งนี้จะไปถึงประชาชนที่ได้ รับความเดือดร้อนโดยตรง

          ผู้อำนวยการสำนักงานภูมิภาคได้กล่าวขอบคุณรัฐบาลและประชาชนไทยที่ให้ความ ช่วยเหลือประเทศต่างๆ ที่ประสบภัย และขอบคุณความร่วมมือและการสนับสนุนที่ดีกับ WFP เสมอมา และกล่าวว่าปัญหาการขาดแคลนอาหารในแอฟริกาเป็นสิ่งท้าทายที่สำคัญ และต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน โดยนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นมา บริเวณอนุภูมิภาคจงอยแอฟริกาและพื้นที่ใกล้เคียง อันประกอบด้วย ประเทศโซมาเลีย เอธิโอเปีย จิบูตี รวมถึงบางส่วนของเคนยาและยูกันดาได้ประสบภัยแล้งที่รุนแรง ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือนร้อนและมีรายงานว่าประชาชนกว่า 2 ล้านคนได้อพยพออกมาจากพื้นที่ดังกล่าว

         การที่ไทยมอบเงินช่วยเหลือให้แก่ประเทศที่ประสบภัยครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการแสดงไมตรีจิตต่อมิตรประเทศในแอฟริกาแล้ว ยังสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของไทยในการเป็นสมาชิกของประชาคมระหว่างประเทศที่ มีความรับผิดชอบและพร้อมจะร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อเสริมสร้างสังคมโลกให้ เป็นสังคมที่สันติและมีความยั่งยืน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น