วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2554

TEPCO เดินเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าที่ขอยืมมาจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแล้ว

TEPCO เดินเครืองผลิตกระแสไฟฟ้าที่ขอยืมไปจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแล้ว

              เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2554 Tokyo Electric Power Company (TEPCO) ได้ประกาศการเริ่มเดินเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าจากแก๊ส 2 เครื่องที่ขอยืมมาจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT) โดยเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าเครื่องหนึ่งได้ติดตั้งที่โรงไฟฟ้าคาวาซากิและอีก เครื่องหนึ่งติดตั้งที่โรงไฟฟ้าโออิ โดยเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าดังกล่าวมีกำลังการผลิตเครื่องละ 128,000 กิโลวัตต์ ทั้งนี้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้แจ้งความจำนงที่จะให้ความช่วยเหลือ TEPCO ทันทีภายหลังเหตุการณ์แผ่นดินไหวและซึนามิ
              ทั้งนี้ TEPCO ได้กล่าวขอบคุณการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสำหรับความช่วยเหลือและความ ร่วมมือที่มีต่อบริษัท ซึ่งได้พยายามทุกวิถีทางเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าให้เพียงพอต่อความต้องการ


ที่มา: เว็บไซต์สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว http://www.thaiembassy.jp/rte3/index.php?option=com_content&view=article&id=1163:tepco-&catid=5:2009-10-09-07-00-54 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น