วันพุธที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2554

ความร่วมมือระหว่างไทยและสหรัฐอเมริกาในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

ความร่วมมือระหว่างไทยและสหรัฐอเมริกาในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2554 เอกอัครราชทูต Williams R. Brownfield ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ  ประจำสำนักกิจการระหว่างประเทศด้านยาเสพติดและการบังคับใช้กฎหมาย  ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อหารือเกี่ยวกับบทบาทของสำนักกิจการระหว่างประเทศด้านยาเสพติดและการ บังคับใช้กฎหมายของสหรัฐฯ และการประสานงานในอนาคตระหว่างไทยกับสหรัฐฯ ด้านการปราบปรามยาเสพติด
           ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการฯ ได้ย้ำที่จะสานต่อความร่วมมือระหว่างไทยกับสหรัฐฯ ในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อาทิ การอบรมบุคลากร และการฟื้นฟูผู้เคยกระทำผิดในกรณียาเสพติด  นอกจากนี้ ฝ่ายสหรัฐฯ หวังให้ไทยมีบทบาทนำในภูมิภาคในเรื่องการป้องกันและปราบปรามการค้ายาเสพติด ข้ามชาติ
           ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการฯ ได้กล่าวขอบคุณฝ่ายสหรัฐฯ ที่ให้ความร่วมมือและการสนับสนุนในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งการปราบปรามยาเสพติดเป็นหนึ่งในนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล การสานต่อความร่วมมือกับสหรัฐฯ ในเรื่องการปราบปรามยาเสพติดจะทำให้ไทยได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อเป็นผลประโยชน์ร่วมกันของสองประเทศต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น