วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2554

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนา จัดโครงการนำคณะนาฎศิลป์จากมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ไปแสดงและจัดงาน เทศกาลไทย (Thai Cultural Event) ที่เมือง Portoroz


สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนา จัดโครงการนำคณะนาฎศิลป์จากมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ไปแสดงและจัดงาน เทศกาลไทย (Thai Cultural Event) ที่เมือง Portoroz

            เมื่อวันที่ 22 และ 23 ..2554 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนา ได้ร่วมกับ LifeClass Hotels & Spa จัดโครงการนำคณะนาฎศิลป์จากมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ไปแสดงและจัดงานเทศกาลไทย (Thai Cultural Event) ที่เมือง Portoroz โดยนับเป็นการจัดงานในลักษณะนี้เป็นครั้งแรกในสโลวีเนีย มีผู้เข้าร่วมงานในแต่ละวันประมาณ 350 คน เป็นการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและภาพลักษณ์อันดีของไทยในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ การแสดงทางวัฒนธรรมไทยโดยคณะนาฎศิลป์จากมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ การจัดมุมอาหารไทย มุมสาธิตการแกะสลักผลไม้ไทย และเปิดให้ผู้เข้าร่วมได้ชิม 

           นอกจากนั้น ร้าน Wai Thai ซึ่งเป็นร้านนวดไทยซึ่งตั้งอยู่ที่โรงแรม Riviera (โรงแรมหนึ่งในเครือโรงแรม LifeClass Hotels & Spa) และมีพนักงานนวดไทยอยู่ด้วยได้มาเปิดทำการในช่วงงานเทศกาลดังกล่าวโดยคิด อัตราค่านวดในราคาประหยัด อีกทั้ง ยังมีการตกแต่งสถานที่ด้วยแผ่นป้าย (roll-up) และโปสเตอร์ภาพเกี่ยวกับประเทศไทย ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากผู้แทนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ณ กรุงเวียนนา ตลอดจนการสร้างบรรยากาศของความเป็นไทยด้วยดอกกล้วยไม้จำนวน 300 กิ่ง ซึ่งสนับสนุนโดย บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) อีกด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น