วันจันทร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2554

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญสนับสนุนการก่อสร้างโรงเรียนศึกษาพระปริยัติธรรมของพระสงค์กัมพูชา
  
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญสนับสนุนการก่อสร้างโรงเรียนศึกษาพระปริยัติธรรมของพระสงค์กัมพูชา

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2554 เอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ ได้ทำพิธีส่งมอบปูนซีเมนต์จำนวน 27 ตันให้แก่วัดอุดมสามัคคีรัตนาราม จ.รัตนคีรี เพื่อวัดใช้ในการก่อสร้างโรงเรียนสำหรับศึกษาพระธรรมและภาษาบาลีของพระสงฆ์

การสนับสนุนปูนซีเมนต์ให้แก่วัดอุดมสามัคคีรัตนารามนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการสนับสนุนการบูรณะวัดในประเทศต่างๆ ของกระทรวงการต่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพีอส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและส่งเสริมความร่วมมือ ด้านพระพุทธศาสนาระหว่างกัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น