วันพุธที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2554

งาน ASEAN Family Day ที่สาธารณรัฐเช็กงาน ASEAN Family Day ที่สาธารณรัฐเช็ก       เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2554  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปราก ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตประเทศสมาชิกอาเซียนในสาธารณรัฐเช็ก ได้จัดงาน ASEAN Family Day ณ ที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตอินโดนีเซียฯ โดยมีเอกอัครราชทูต เจ้าหน้าที่การทูตพร้อมครอบครัว รวมทั้งเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นฯ เข้าร่วมงาน ประมาณ 150 คน

       ภาย ในงานนอกจากสถานเอกอัครราชทูตอาเซียนฯ ได้นำอาหารประจำชาติมารับประทานอาหารร่วมกันแล้ว ยังมีกิจกรรมเพื่อความบันเทิงต่าง ๆ อาทิ การแข่งขันประกวดร้องเพลง Karaoke การเล่นเกมชักกะเย่อ และการเล่นเกมของเด็ก ฯลฯ โดยผู้ชนะการแข่งขันในแต่ละประเภทจะได้รับของรางวัลจากเอกอัครราชทูตฯ

       ทั้งนี้ การจัดงาน ASEAN Family Day ใน ปีนี้ นับเป็นปีที่ 2 ติดต่อกันที่สถานเอกอัครราชทูตประเทศอาเซียนได้จัดขึ้น โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ จะหมุนเวียนการเป็นเจ้าภาพจัดงานในแต่ละปี โดยวัตถุประสงค์ของการจัดงานฯ เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่การทูตและครอบครัว พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นฯ ได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างความคุ้นเคยระหว่างกัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการประสานงานและสร้างความร่วมมือในทุกระดับในการผลัก ดันผลประโยชน์ของประเทศอาเซียนกับรัฐบาลเช็กต่อไป


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น