วันอังคารที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2554

คณะผู้แทนฮัจย์ทางการไทย ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

คณะผู้แทนฮัจย์ทางการไทย ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
 
เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2554 รศ. ดร. อิสมาแอ อาลี หัวหน้าคณะผู้แทนฮัจย์ทางการไทย ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อหารือเกี่ยวกับการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ของชาวไทย ในเทศกาลฮัจย์ ประจำปี 2554

หัวหน้าคณะผู้แทนฮัจย์ฯ ขอบคุณที่รัฐมนตรีว่าการฯ ให้เข้าพบ และได้ขอให้กระทรวงการต่างประเทศพิจารณาสนับสนุนการเดินทางและที่พักแก่คณะ ผู้แทนทางการของไทยรวมทั้งช่วยดูแลผู้แสวงบุญ โดยรัฐมนตรีว่าการฯ ได้ให้ความมั่นใจกับหัวหน้าคณะผู้แทนฮัจย์ว่า กระทรวงการต่างประเทศพร้อมสนับสนุนกิจการฮัจย์ โดยกระทรวงการต่างประเทศได้แต่งตั้งกงสุลฝ่ายกิจการฮัจย์ ปฏิบัติหน้าที่ในซาอุดีอาระเบีย ตั้งแต่ปี 2552 เพื่ออำนวยความสะดวกและแก้ไขปัญหาให้แก่ชาวไทยที่เดินทางไปประกอบพิธี และในปีนี้ กระทรวงการต่างประเทศก็ยินดีจะสนับสนุนการเดินทางไปร่วมพิธีของคณะผู้แทนทาง การของไทย รวมทั้งได้มอบหมายข้าราชการมุสลิมเดินทางไปเข้าร่วมปฏิบัติงานในคณะผู้แทน ฮัจย์ด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น