วันอังคารที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2554

คณะกรรมการจัดงาน Al mahabba awards 2011(รางวัล แห่งความรัก) ของสมาคมนักเรียนไทยในกรุงไคโรในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าพบเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร เพื่อรายงานความคืบหน้าการเตรียมงาน

นายภาคิน อนันต์ รายงานจุดประสงค์การจัดงานและความพร้อมในด้านต่างๆ
คณะกรรมการด้านวิชาการอธิบายแผนการจัดงาน
เอกอัครราชทูตฯ ให้ข้อแนะนำเกี่ยวกับการจัดงาน
 เอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร นายชลิต มานิตยกุล นางสาวนริสสา สมานะวณิชย์ เลขานุการโท และคณะกรรมการการจัดงาน Al mahabba awards 2011(รางวัลแห่งความรัก)
คณะกรรมการจัดงาน Al mahabba awards 2011(รางวัล แห่งความรัก) ของสมาคมนักเรียนไทยในกรุงไคโรในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าพบเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร เพื่อรายงานความคืบหน้าการเตรียมงาน

                       เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2554 คณะกรรมการบริหารสมาคมนักเรียนไทยในกรุงไคโรในพระบรมราชูปถัมภ์ นำทีมโดย นายซาบูเลาะ มามะ นายกสมาคมนักเรียนไทยฯ และนายภาคิน อานันท์ กรรมการสมาคมนักเรียนไทยฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงาน  Al mahabba awards 2011 (รางวัลแห่งความรัก) ซึ่งจะจัดในวันที่ 8 กันยายน 2554
ได้เข้าพบเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร นายชลิต มานิตยกุล เพื่อรายงานความคืบหน้าในการจัดงานดังกล่าว รวมทั้งการเชิญผู้นำสูงสุดทางศาสนาอิสลามของอียิปต์ (Grand Imam of Al Azhar) เข้าร่วมงาน
                     ใน โอกาสดังกล่าว เอกอัครราชทูตฯ ได้ขอให้คณะกรรมการหาทางให้ทุกชมรมได้เข้าร่วมกิจกรรมนี้โดยทั่วถึง เพื่อเสริมสร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของนักศึกษา ทั้งนี้การจัดงานมีกิจกรรมได้แก่ การตอบปัญหาชีวประวัติของศาสดา การประกวดเรียงความและการขับร้องนาชีด เป็นต้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น