วันอังคารที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2554

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปราก และสถานเอกอัครราชทูตของประเทศสมาชิกอาเซียน ได้ร่วมกับเทศบาลกรุงปรากจัดงาน ASEAN Food Fair ในสาธารณรัฐเช็กสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปราก และสถานเอกอัครราชทูตของประเทศสมาชิกอาเซียน ได้ร่วมกับเทศบาลกรุงปรากจัดงาน ASEAN Food Fair ในสาธารณรัฐเช็ก

            เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2554 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปราก และสถานเอกอัครราชทูตของประเทศสมาชิกอาเซียน ได้ร่วมกับเทศบาลกรุงปรากจัดงาน ASEAN Food Fair ณ ตลาด Farmer Market โดยวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ASEAN Food Fair ครั้ง นี้ เพื่อจะเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ในด้านวัฒนธรรมและอาหารของประเทศสมาชิกอา เซียนให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากยิ่งขึ้นในสาธารณรัฐเช็ก โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดทำซุ้มเพื่อจำหน่ายอาหารไทย อาทิ แกงเขียงหวานไก่ มัสมั่นไก่ ข้าวเหนียวไก่ย่าง เนื้อย่างน้ำตก เป็นต้น รวมทั้งได้สาธิตการทำส้มตำไทย และผัดไทยกุ้ง ซึ่งปรากฏว่า ซุ้มของประเทศไทยได้รับความสนใจจากชาวเช็กเข้าเยี่ยมชมจำนวนมาก


            นอกจากนี้ นาง Marie Kousalikova นายก เทศมนตรีกรุงปราก เขตที่ 6 ได้ให้เกียรติเข้าร่วมในพิธีเปิดงาน และกล่าวต้อนรับเอกอัครราชทูตประเทศสมาชิกอาเซียน รวมทั้งได้เยี่ยมชมซุ้มและชิมอาหารของประเทศต่าง ๆ ด้วย


            การจัดงาน ASEAN Food Fair ครั้งนี้ นับว่าประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง เนื่องจากมีชาวเช็กสนใจเข้าร่วมงาน ประมาณ 20,000 คน  ทั้งนี้ รายได้จากการจัดงานส่วนหนึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ จะมอบให้กับองค์กรการกุศล “Holy Family Home” ซึ่งเป็นองค์กรที่ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ป่วยทางจิตในสาธารณรัฐเช็กด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น