วันจันทร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2554

พิธีเปิดอาคารเรียนศูนย์การเรียน กศน. เจดดาห์ฯ และโครงการสอนภาษาไทยแก่เยาวชนไทยในภาคตะวันตกของประเทศซาอุดีอาระเบีย

บริเวณลานจอดรถที่ได้ก่อสร้างปรับปรุงแล้ว โดยสามารถใช้เป็นห้องเรียน ห้องประชุมใหญ่ และโรงจอดรถได้
กงสุลใหญ่ชาลี สกลวารี กล่าวเปิดอาคารเรียน
ผู้ปกครองนักเรียนรับฟังภายในห้องประชุมใหม่
ครูอรนภา ขวัญนาค ตัวแทนครูอาสาสมัครฯ มอบช่อดอกไม้ให้แก่กงสุลใหญ่ชาลีฯ เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณ
กงสุลใหญ่ชาลีฯ มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มลูกเสือไทยให้แก่นายอันนุวาร์ ยูโซ๊ะ หัวหน้ากลุ่มลูกเสือไทยในภาคตะวันตก ประเทศซาอุดีอาระเบีย
กงสุลใหญ่ชาลีฯ มอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนฟัรดุอีนที่สำเร็จการศึกษา
ถ่ายภาพร่วมกับนักเรียนและครูไว้เป็นที่ระลึก โดยมีรองกงสุลใหญ่อัญชลี สายฟ้า (นั่งติดกับกงสุลใหญ่ฯ) ร่วมถ่ายภาพด้วย
บรรยากาศการเรียนการสอน
ห้องเรียนใหม่ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ จัดสร้างให้แก่ชุมชนไทย
(จากซ้าย) ครูอรนภา ขวัญนาค ครูปารีด๊ะ อะปะแต และครูฟาตีเม๊าะ ทรรทรานนท์ ครูอาสาสมัครศูนย์การเรียน กศน. เจดดาห์ ฯ และโครงการสอนภาษาไทยฯ

พิธีเปิดอาคารเรียนศูนย์การเรียน กศน. เจดดาห์ฯ และโครงการสอนภาษาไทยแก่เยาวชนไทยในภาคตะวันตกของประเทศซาอุดีอาระเบีย

เมื่อวันที่ 15 กันยายน  2554 เวลา 17.00 น. สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ ได้จัดพิธีเปิดอาคารเรียนสำหรับศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กลุ่มเป้าหมายพิเศษ ณ เมืองเจดดาห์ ประเทศซาอุดีอาระเบีย และโครงการสอนภาษาไทยแก่เยาวชนไทยในภาคตะวันตกของประเทศซาอุดีอาระเบีย ณ ที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ โดยมีผู้ปกครองนักเรียนและแกนนำชุมชนชาวไทยเข้าร่วมงานประมาณ 150 คน อาคารเรียนใหม่นี้ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกระทรวงการต่างประเทศในการก่อ สร้างต่อเติมและปรับปรุงบริเวณลานจอดรถยนต์ของสถานกงสุลใหญ่ฯ เพื่อใช้เป็นห้องเรียนหลังเวลาราชการและในวันหยุดประจำสัปดาห์ และใช้เป็นโรงจอดรถยนต์ในวันทำการ อีกทั้งยังสามารถปรับใช้พื้นที่เป็นห้องประชุมใหญ่ซึ่งสามารถจุคนได้ถึง 150 คนได้อีกด้วย

ในโอกาสนี้ นายชาลี สกลวารี กงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ ประธานในพิธีฯ ได้บรรยายสรุปให้ผู้เข้าร่วมงานรับทราบภารกิจของสถานกงสุลใหญ่ฯ ในการสนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชนไทยในภาคตะวันตกฯ และภารกิจในด้านอื่นๆ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนไทยตามแนวนโยบายของกระทรวงการต่าง ประเทศ พร้อมกันนี้กงสุลใหญ่ฯ ยังได้แนะนำตัวนางสาวอัญชลี สายฟ้า รองกงสุลใหญ่ฯ ที่เพิ่งเดินทางเข้ารับหน้าที่และได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้าศูนย์การเรียน กศน.ฯ คนใหม่แก่ผู้ปกครองนักเรียนด้วย จากนั้น ประธานชมรมชาวไทยในภาคตะวันตกฯ ตัวแทนครูอาสาสมัคร และตัวแทนผู้ปกครองได้กล่าวแสดงความขอบคุณกระทรวงการต่างประเทศที่ให้ความ สำคัญในการจัดการศึกษาให้แก่เยาวชนไทยซึ่งส่วนใหญ่เป็นบุตรหลานของชาวไทย มุสลิมจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย ซึ่งที่ผ่านมาการเรียนการสอนต้องใช้พื้นที่ภายในอาคารที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ฯ เป็นห้องเรียน จำนวนห้องเรียนมีไม่เพียงพอ นักเรียนต้องนั่งเบียดเสียดกัน แต่หลังจากที่ได้ก่อสร้างอาคารเรียนใหม่ให้แล้ว ทำให้สามารถแยกพื้นที่ใช้งานระหว่างการเรียนกับงานราชการได้อย่างเป็นสัดส่วน ซึ่งทำให้ความหวังของชุมชนชาวไทยในภาคตะวันตกฯ ที่ต้องการมีสถานที่เรียนที่มีมาตรฐานและเหมาะสมกับสภาพการศึกษาได้เป็นความจริงขึ้นมา
 
หลังจากพิธีเปิดอาคารเรียน กงสุลใหญ่ฯ ได้รับเชิญให้เป็นผู้มอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนฟัรดูอีน (ภาคศาสนาอิสลาม) รุ่นที่ 1 หน่วยสอบที่ 80 ของสมาคมคุรุสัมพันธ์อิสลามแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 18 คน ซึ่งหลักสูตรภาคศาสนานี้ ทำการสอนสัปดาห์ละ 3 วันในช่วงเย็น (นอกเวลาราชการ) ซึ่งที่ผ่านมาก็ได้ทำการสอนในบริเวณที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ฯ และจะใช้พื้นที่บริเวณโรงจอดรถยนต์ของสถานกงสุลใหญ่ฯ ที่สร้างใหม่เป็นห้องเรียนด้วยเช่นกัน

ที่มา: ภาพและเรื่องจากสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น