วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2554

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงธากาจัดงานเทศกาลภาพยนตร์ไทย
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงธากาจัดงานเทศกาลภาพยนตร์ไทย

       ถาน เอกอัครราชทูต ณ กรุงธาการ่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมและคณะผู้กำกับและผลิตภาพยนตร์ไทยนำโดย ม.จ. ชาตรีเฉลิม ยุคล และกระทรวงสารสนเทศและการสื่อสารภูฏาน จัดงานเทศกาลภาพยนตร์ไทยและสัมมนาเพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านภาพยนตร์ระหว่าง ไทยและภูฏาน ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม 2 กันยายน 2554 ใน โอกาสนี้ เอกอัครราชทูต ณ กรุงธากาได้กล่าวเปิดงานเทศกาลภาพยนตร์ เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2554 โดยมีแขกรับเชิญระดับรัฐมนตรี ข้าราชการระดับสูง ผู้บริหารบริษัทเอกชนและผู้แทนสมาคมภาพยนตร์ภูฏานเข้าร่วม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น