วันอังคารที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2554

สถานเอกอัครราชทูตไทยถวายปัจจัยแก่วัดพุทธโจฮันเนสเบิร์กเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาไทย


สถานเอกอัครราชทูตไทยถวายปัจจัยแก่วัดพุทธโจฮันเนสเบิร์กเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาไทย


เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2554 นายมาวิน ตันอรรถนาวิน อัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงพริทอเรีย ตัวแทนสถานเอกอัครราชทูตฯ ถวายปัจจัยจำนวน 5,000 แรนด์ ให้แก่ วัดพุทธโจฮันเนสเบิร์กเพื่อสนับสนุนกิจการของวัดฯ ในเรื่องการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย ภาษาอังกฤษ การใช้คอมพิวเตอร์ และทักษะต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีพของคนไทย ในแอฟริกาใต้


กิจกรรมต่างๆ ที่วัดพุทธโจฮันเนสเบิร์กจัดขึ้น อาทิ การใช้คอมพิวเตอร์ การสอนภาษาอังกฤษ และการเสริมสร้างทักษะอื่นๆ สอดคล้องกับนโยบายการทูตเพื่อประชาชนของกระทรวงการต่างประเทศ ที่ต้องการส่งเสริมให้คนไทยในต่างประเทศมีความรู้ความสามารถในการดำรง ชีพอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรี มีทักษะในการประกอบอาชีพเพื่อสามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น