วันอังคารที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2554

โครงการเสริมสร้างการติดต่อเจรจาทางธุรกิจในสาขาการขนส่ง ป่าไม้ และพลังงานทดแทนที่ออสเตรีย


โครงการเสริมสร้างการติดต่อเจรจาทางธุรกิจในสาขาการขนส่ง ป่าไม้ และพลังงานทดแทนที่ออสเตรีย

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2554 ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ นางนงนุช เพ็ชรรัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนา ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศสโลวาเกีย และสโลวีเนีย ด้วย ได้ต้อนรับและเลี้ยงรับรองแก่นายประวิตร ชัยมงคล รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ และคณะนักธุรกิจและเจ้าหน้าที่ เดินทางมาเยือนออสเตรีย สโลวีเนีย และโครเอเชีย ในโครงการเสริมสร้างการติดต่อเจรจาทางธุรกิจในสาขาการขนส่ง (โดยเฉพาะการขนส่งทางเรือ) ป่าไม้ และพลังงานทดแทน 

ในงานเลี้ยงรับรองดังกล่าว เอกอัครราชทูตนงนุชฯ ได้เชิญนักธุรกิจชั้นนำจากออสเตรีย ซึ่งทำธุรกิจอยู่กับนักธุรกิจไทย ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศออสเตรีย ผู้แทนหอการค้าออสเตรีย และนักวิชาการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานดังกล่าวด้วย

โครงการนี้เป็นโครงการของกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งผนวกกับโครงการของสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเวียนนา  ซึ่งสังกัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นการบูรณาการการดำเนินโครงการในลักษณะทีมประเทศไทย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น