วันอังคารที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2554

เอกอัครราชทูต ณ กรุงกาญมาณฑุ เปิดการประชุม Peace, Environment and Tourism Conference 2011 ณ เมืองโภครา

เอกอัครราชทูต ณ กรุงกาญมาณฑุ เปิดการประชุม Peace, Environment and Tourism Conference 2011 ณ เมืองโภครา 
 
            เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2554 นายมาริษ  เสงี่ยมพงษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงกาญมาณฑุ ได้รับเชิญไปกล่าวในพิธีเปิดการประชุม Peace, Environment and Tourism Conference 2011 ณ เมืองโภครา จัดโดย the Global Peace Association ร่วมกับ Himalayan Alliance for Climate Change โดยมีรองประธานาธิบดีเนปาลเป็น chief guest และ chair-person ด้วย ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงกันระหว่าง สันติภาพ สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว และเพื่อเป็นโอกาสให้บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน และนักวิชาการได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สำหรับการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น