วันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2554

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ จัดการแสดงศิลปะการป้องกันตัวและวัฒนธรรมร่วมสมัยของคณะนาฏศิลป์สบันงา


สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ จัดการแสดงศิลปะการป้องกันตัวและวัฒนธรรมร่วมสมัยของคณะนาฏศิลป์สบันงา
 

            เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2554 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ และ บมจ. การบินไทย ได้ร่วมกันจัดการแสดงศิลปะการป้องกันตัวและวัฒนธรรมร่วมสมัยของคณะนาฏศิลป์สบันงาขึ้น ณ Nepal Academy Hall โดยได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนเนปาล ได้แก่ Nepal – Thailand Chamber of Commerce and Industry (NTCC) / Nepal – Thailand Trade Cooperation (NTTCI) และ Nepal-Muay Thai Association ซึ่งในโอกาสนี้ นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวเปิดงาน โดยเน้นย้ำถึงโอกาสอันดีที่จะส่งเสริม และเผยแพร่วัฒนธรรมไทยให้แก่ชาวเนปาล. ทั้งนี้ การแสดงครั้งนี้ ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากภาคเอกชนของเนปาล คณะทูตานุทูตต่างประเทศในเนปาล ประชาชนเนปาล และสื่อมวลชนต่าง ๆ ของเนปาลด้วย โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้นประมาณ 800 คน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น