วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2554

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี จัดกิจกรรมกงสุลสัญจรประจำปีงบประมาณ 2554 ที่เมืองอัลเอน


สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี จัดกิจกรรมกงสุลสัญจรประจำปีงบประมาณ 2554 ที่เมืองอัลเอน

            นายสมชัย จรณะสมบูรณ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี ได้นำคณะเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ดำเนินโครงการกงสุลสัญจรปี 2554 ที่เมืองอัลเอนในรัฐอาบูดาบี ระหว่างวันที่ 8-10 กันยายน 2554

            เอกอัครราชทูตฯ และคณะได้เข้าเยี่ยมเยียนพนักงานชาวไทยของ Thai Spa ซึ่งเป็นสปาชื่อดังสำหรับสตรีในเมืองอัลเอน และให้บริการแก่สตรีและแก่พระราชวงศ์สตรีของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ที่พระตำหนักในเมือง      อัลเอน โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้ให้กำลังใจและแจ้งว่าพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือทุกด้านแก่พนักงานชาวไทย ซึ่งหัวหน้าพนักงานชาวไทยแจ้งว่า รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่คณะได้เดินทางมาเยี่ยมเยียน และพนักงานชาวไทยทั้งหมดมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี

            ต่อมา เอกอัครราชทูตฯ และคณะได้รับประทานอาหารค่ำกับนาย Yousef Al Buhushi ผู้อำนวยการโรงเรียน Scientific and Islamic Institute ซึ่งมีนักเรียนไทยเรียนอยู่ 8 คนและล่าสุดได้อนุมัติการรับนักเรียนไทยเพิ่มอีก 7 คน โดยโรงเรียนได้จัดสรรทุนการศึกษาที่ครอบคลุมค่าเล่าเรียน ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าอุปกรณ์การศึกษาบางส่วน ค่าใช้จ่ายประจำเดือน 500 ดีแรห์ม และตั๋วเครื่องบินไปกลับประเทศไทยปีละ 1 ครั้ง ให้แก่นักเรียนไทยทุกคน และนักเรียนที่ผลการเรียนดีมากอาจได้รับทุนการศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัย UAE University ซึ่งติดอันดับ 338 ของมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลก ในการนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้แสดงความขอบคุณและกล่าวว่า การศึกษาในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เป็นโอกาสที่ดีสำหรับนักเรียนมุสลิมจากประเทศไทย เนื่องจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เป็นประเทศมุสลิมสายกลางที่ให้ความสำคัญกับการเรียนการสอนสายสามัญควบคู่ไปกับด้านศาสนา และมีความเจริญก้าวหน้าและพัฒนาแล้ว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น