วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2554

เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง บริจาคมุ้งกันยุงและเสื้อยืดให้แก่วัดนัตเม่าก์ปริยัติและโรงเรียนวัดนัตเม่าก์ในกรุงย่างกุ้ง
เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง บริจาคมุ้งกันยุงและเสื้อยืดให้แก่วัดนัตเม่าก์ปริยัติและโรงเรียนวัดนัตเม่าก์ในกรุงย่างกุ้ง


       เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2554 เวลา 10.00 น. นายอภิรัฐ เหวียนระวี ออท. ณ กรุงย่างกุ้ง ได้บริจาคมุ้งกันยุง 112 หลัง และเสื้อยืด 160 ตัว ให้แก่วัดนัตเม่าก์ปริยัติและโรงเรียนวัดนัตเม่าก์ เพื่อสนับสนุนศาสนกิจและงานสังคมสงเคราะห์ของวัด ซึ่งมีพระภิกษุสงฆ์ 20 รูปและสามเณร 30 รูป โดยพระสงฆ์ทำหน้าที่ให้การศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาสมากกว่า 300 คนด้วย ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนาง เจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
       วัดนัตเม่าก์ปริยัติมีความผูกพันกับประเทศไทยและ สอท. ณ กรุงย่างกุ้ง โดยเมื่อปี 2552 ฝ่ายไทยได้ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน มอบเงินบริจาค และถวายเพลแก่สามเณร รวมทั้งเลี้ยงอาหารกลางวันแก่อาจารย์และนักเรียน ตลอดจนมอบอุปกรณ์การศึกษาให้แก่โรงเรียนวัดฯ ด้วย ซึ่งนับเป็นการส่งเสริมมิตรภาพและความร่วมมือระหว่างไทยกับพม่า

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น