วันอังคารที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2554

เอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญเยี่ยมคารวะคุณหญิงโซม กีม ซัวร์


 เอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญเยี่ยมคารวะคุณหญิงโซม กีม ซัวร์

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2554 เวลา 09.00 น. นายสมปอง สงวนบรรพ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ ได้เข้าเยี่ยมคารวะคุณหญิงโซม กีม ซัวร์ ( Lok Chumteav Som Kim Sour) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงความสัมพันธ์รัฐสภา-วุฒิสภาและการตรวจสอบ (Ministry of National Assembly-Senate Relations and Inspection) เพื่อแนะนำตัวในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งใหม่และหารือเกี่ยวกับแนวทางการส่ง เสริมความร่วมมือระหว่างไทยกับกัมพูชา

ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้ย้ำความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ในการส่งเสริมความ สัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศ บนพื้นฐานของการเป็นเพื่อนบ้านที่มีประวัติศาสตร์ร่วมกันมาเป็นเวลานาน มีศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ที่คล้ายกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีสถาบันต่างๆ โดยเฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย์และพระราชประเพณีที่เหมือนกัน ตลอดจนความปรารถนาดีของรัฐบาลไทยและประชาชนไทยทุกคนที่ต้องการส่งเสริมความ ร่วมมือในทุกมิติเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชนของทั้งสอง ประเทศ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น