วันอังคารที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2554

ข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ที่ประสงค์จะเดินมทางเข้าประเทศรัสเซีย

ข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ที่ประสงค์จะเดินมทางเข้าประเทศรัสเซีย

เนื่องจากเมื่อวันที่ 21 เม.ย. 2553 มีนักท่องเที่ยวชาวไทย 3 คน เดินทางจากกรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนีไปยังกรุงมอกโก ประเทศรัสเซีย เพื่อเปลี่ยนเครื่องบินไปยังกรุงเทพฯ โดยที่เที่ยวบินกลับประเทศไทยนั้น มีกำหนดเดินทางวันที่ 23 เม.ย. 2553 ทำให้ต้องพำนักที่กรุงมอสโกเป็นเวลา 2 คืน นักท่องเที่ยวไทยได้ซื้อของราคาแพงจากยุโรป มูลค่าเกินกว่าที่กฎหมายรัสเซียกำหนดไว้คือ 2,000 ดอลล่าร์สหรัฐ ไม่ได้กรอกใบศุลกากรก่อนเข้าเมือง และเดินผ่านช่องสีเขียวของศุลกากร เมื่อโดนสุ่มตรวจและยึดสิ่งของทั้งหมดที่ท่าอากาศยายกรุงมอสโก ซึ่งนักท่องเที่ยวชาวไทยได้ติดต่อขอความช่วยเหลือไปที่สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงมอสโก

กระทรวงการต่างประเทศจึงขอประชาสัมพันธ์แจ้งเตือน นัก ท่องเที่ยวชาวไทยที่จะเดินทางไปยังกรุงมอสโก เพื่อท่องเที่ยวหรือเปลี่ยนเครื่อง แล้วมีสินค้าที่มีมูลค่าเกิน 2,000 ดอลล่าร์สหรัฐเข้าเมืองมาด้วย ให้กรอกใบศุลกากร (Custom Declaration Form) เพื่อสำแดงต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรรัสเซีย ทั้งนี้ อาจขอใบศุลกากรได้จากเจ้าหน้าที่สายการบิน และให้เดินผ่านช่องศุลกากรสีแดง  มิเช่นนั้น หากมีการสุ่มตรวจ จะทำให้เสียเวลา ทรัพย์สิน และความรู้สึก

นอกจากนั้น รัสเซียยังมีระเบียบการนำเงินสดออกจากประเทศรัสเซียว่า ไม่อนุญาตให้นำเงินตราต่างประเทศ (เงินสด) ที่มีมูลค่าเกิน 3,000 ดอลล่าร์สหรัฐ ออกจากรัสเซีย นอกจากจะสำแดงต่อเจ้าหน้าที่ศุลกรรัสเซีย มิเช่นนั้น อาจมีการสุ่มตรวจและยึดเงินสด โดยเจ้าหน้าที่ศุลกากรรัสเซีย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น