วันพุธที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2554

กงสุลสัญจรที่เมืองมิลวอกี มลรัฐวิสคอนซิน

 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก
กงสุลสัญจรที่เมืองมิลวอกี มลรัฐวิสคอนซิน

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโกรายงานว่า เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2554 ได้จัดบริการกงสุลสัญจรที่เมืองมิลวอกี มลรัฐวิสคอนซิน โดยมีผู้ขอใช้บริการดังนี้
-          ยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ 19 ราย
-          ยื่นคำร้องขอสูติบัตร 1 ราย

การจัดบริการกงสุลสัญจรได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี และในวันเดียวกันสมาคมไทยอเมริกันแห่งมิลวอกี้ได้จัดกิจกรรมพบปะคนไทยในมิลวอกีด้วย ในโอกาสนี้สถานกงสุลใหญ่ได้ประชาสัมพันธ์การพัฒนาระบบรับค่าธรรมเนียมด้านกงสุล โดยตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 เป็นต้นไป สถานกงสุลใหญ่จะไม่รับค่าธรรมเนียมเป็นเงินสด แต่จะรับเฉพาะ แคชเชียร์เช็ค หือ money order เท่านั้น  นอกจากนั้นยังได้ประชาสัมพันธ์ งานราตรีเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา องค์มหาราชันย์ที่กำหนดจะจัดขึ้นในวันที่ 22 ตุลาคม 2554 ที่นครชิคาโกด้วย

ชุมชนไทยในเมืองมิลวอกีนับเป็นกลุ่มคนไทยที่มีความเข้มแข็งและให้ความร่วมมือกับทางราชการและสถานกงสุลใหญ่ ซึ่งตั้งอยู่ไม่ไกลจากเมืองมิลวอกีนักเสมอมา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น