วันพุธที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2554

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้งมอบเงินบริจาคแก่มหาวิทยาลัยธรรมทูตพุทธศาสนาเถรวาทนานาชาติ
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้งมอบเงินบริจาคแก่มหาวิทยาลัยธรรมทูตพุทธศาสนาเถรวาทนานาชาติ


           เมื่อ วันที่ 19 สิงหาคม 2554 เวลา 15.00 น. นายอภิรัฐ เหวียนระวี เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ได้มอบเงินบริจาคจำนวน 2.5 ล้านจั๊ต (100,000 บาท) ให้แก่มหาวิทยาลัยธรรมทูต พุทธศาสนาเถรวาทนานาชาติ ในกรุงย่างกุ้ง โดยมีนาย Thant Zin Naing อธิการบดี ฝ่ายบริหารเป็นผู้รับมอบ ในโอกาสเดียวกัน เอกอัครราชทูตฯ และเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมกันถวายสังฆทานแก่พระสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 79 พรรษา 12 สิงหาคม2554

            มหาวิทยาลัย ธรรมทูตพุทธศาสนาเถรวาทนานาชาติเป็นสถาบันที่สอนหลักสูตรพระพุทธศาสนา ให้กับพระภิกษุสงฆ์และฆราวาสทั้งชาวพม่าและชาวต่างชาติที่สนใจในพระพุทธ ศาสนานิกายเถรวาท และเป็นองค์กรที่อยู่ภายใต้ความร่วมมือของกระทรวงศาสนาพม่า สถานเอกอัครราชทูตฯ มีความสัมพันธ์และการประสานงานที่ใกล้ชิดกับมหาวิทยาลัยธรรมทูตพุทธศาสนา เถรวาทนานาชาติมายาวนาน ทั้งนี้  กระทรวง การต่างประเทศ โดยสถานเอกอัครราชทูต ได้มอบเงินให้กับมหาวิทยาลัยฯ มาอย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์ไม่เฉพาะการสนับสนุนการเผยแพร่คำสอนของพระพุทธเจ้า แต่เพื่อรักษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศพุทธเอาไว้ด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น