วันพุธที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2554

ข้อแนะนำในการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวและติดต่อธุรกิจในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

    
ข้อแนะนำในการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวและติดต่อธุรกิจในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

1. กฎหมายเข้าเมือง

    1. คนไทยต้องขอวีซ่าก่อนเดินทางเข้ายูเออี และการขอวีซ่าจะต้องมีผู้อุปถัมภ์ (sponsor) โดยจำแนกประเภท วีซ่าได้ดังนี้
             1.1 Special Mission Entry Visa หรือ Entry Service Permit - สามารถพำนักในยูเออีได้ 14 วัน และไม่สามารถขยายระยะเวลาพำนักได้ สามารถขอได้โดยมีโรงแรม บริษัทท่องเที่ยว หรือหน่วยงานในยูเออีเป็นผู้อุปถัมภ์
             1.2 Visit Visa - สามารถพำนักได้ 60 วัน และขยายระยะเวลาได้ แต่รวมเวลาพำนักในยูเออีแล้วจะต้องไม่เกิน 90 วัน สามารถขอได้โดยมีโรงแรม บริษัทท่องเที่ยว หน่วยงานหรือบุคคลใน
ยูเออีที่มีคุณสมบัติตามระเบียบของยูเออีเป็นผู้อุปถัมภ์
             1.3 Tourist Visa - สามารถพำนักได้ 30 วัน และไม่สามารถขยายระยะเวลาได้ สามารถขอได้โดยมีโรงแรมหรือ2บริษัทท่องเที่ยวเป็นผู้อุปถัมภ์
             1.4 Transit Visa - สำหรับผู้เดินทางผ่านที่จะต้องอยู่ในยู เออีอย่างน้อย 8 ชม. โดยผู้มีวีซ่าประเภทนี้จะได้รับอนุญาตให้อยู่ในยูเออี 96 ชม. มีสายการบินเป็นผู้อุปถัมภ์ในการดำเนินการขอวีซ่า
             1.5 Multiple Entry Visa - สำหรับผู้ที่ติดต่อธุรกิจกับ บริษัทที่มีชื่อเสียงในยูเออีและจะต้องเดินทางเข้ายูเออีบ่อยครั้ง วีซ่ามีอายุ 6 เดือน สามารถพำนักได้ครั้งละ 30 วัน ไม่สามารถขยายระยะเวลาพำนักได้ ทั้งนี้จะต้องเดินทางเข้าประเทศโดย Visit Visa ก่อน เพื่อดำเนินการขอวีซ่าประเภทนี้

      2. สิ่งของต้องห้ามเข้าเมือง ได้แก่
            2.1 ยาเสพติด และยาประเภทต่างๆ ที่เป็นยาควบคุมในยูเออี เช่น ยาที่มีฤทธิ์กล่อมประสาท หลอนประสาท ยาชา ยาสลบ และฮอร์โมน เป็นต้น หากจำเป็นต้องนำมาควรมีใบสั่งแพทย์กำกับด้วย
            2.2 สื่อที่มีภาพโป๊เปลือยและลามกอนาจาร และที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์
            2.3 อนุญาตให้นำสิ่งของที่ไม่ใช่สิ่งของต้องห้ามเข้าประเทศ ได้มูลค่าไม่เกิน 40,000 ดีแรห์ม นำเข้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ไม่เกิน 2 ขวด นำเข้าบุหรี่ได้ไม่เกิน 400 มวน หรือมูลค่าไม่เกิน 3,000 ดีแรห์ม โดยไม่ต้องเสียภาษี
            2.4 เนื้อสุกร หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากเนื้อสุกร
            2.5 ไข่ หรือเนื้อสัตว์ปีก เนื่องจากยูเออีมีมาตรการระวังการระบาดของไข้หวัดนก

2. การแต่งกายในที่สาธารณะ และในโอกาสต่างๆ ที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
      ชาวต่างชาติสามารถ แต่งกายตาม สบายได้ แต่ควรเคารพวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นโดยไม่ควรแต่งตัวเปิดเผยหรือรัดรูป มากเกินไปในที่สาธารณะ เสื้อผ้าที่เบาสบายจะเหมาะ กับสภาพอากาศส่วนใหญ่ของยูเออี ควรมีอุปกรณ์กันแดด เช่น แว่นกันแดด หมวก ฯลฯ และควรมีเสื้อผ้าที่ให้ความอบอุ่นในฤดูหนาว โดยเฉพาะเวลากลางคืน นอกจากนี้ ตลอดปีภายในอาคาร เช่น โรงแรม ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้าจะเปิดเครื่องปรับอากาศที่ให้อุณหภูมิเย็นค่อนข้างมากตลอด เวลา

3. ศาสนา วัฒนธรรม สิ่งศักดิ์ สิ่งที่เป็นที่เคารพของคนท้องถิ่น
      ยูเออีเป็นประเทศมุสลิม วัฒนธรรมส่วนใหญ่จึงมีรากฐานมาจากความเชื่อทางศาสนาซึ่งมีบทบาทสำคัญในชีวิต ประจำวัน ชาวมุสลิมนับถือพระเจ้า (พระอัลเลาะห์) และศาสดามูฮัมหมัดในยูเออีจะมีมัสยิดกระจายอยู่ทั่วไปและส่วนใหญ่จะอนุญาต ให้ เฉพาะผู้ที่เป็นมุสลิมเข้า ชาวมุสลิมจะละหมาด วันละ 5 เวลา วันศุกร์เป็นวันสำคัญที่ชาวมุสลิมจะไปละหมาดที่มัสยิด ทางการยูเออีจึงกำหนดให้วันศุกร์และเสาร์เป็นวันหยุดสุดสัปดาห์เช่นเดียวกับ ประเทศมุสลิมหลายๆ ประเทศในภูมิภาคนี้
      ในช่วงเดือนรอมฎอน (เดือนถือศีลอดของชาวมุสลิม) ชาวมุสลิมจะไม่รับประทานอาหาร ดื่มน้ำ หรือสูบบุหรี่ตั้งแต่เวลาพระอาทิตย์ขึ้นจนถึงพระอาทิตย์ตก และชาวต่างชาติที่ไม่ใช่มุสลิมควรงดเว้นการกระทำดังกล่าวในที่สาธารณะ โรงแรมมักจะมีการจัดที่รับประทานอาหารแยกเป็นสัดส่วนสำหรับชาวต่างชาติ ในบางรัฐจะห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตลอดเดือนรอมฎอน

4. การสนทนาและปฏิบัติ ตัวเมื่อพบกับคนท้องถิ่น
      ชาวยูเออีส่วนใหญ่มีอัธยาศัย ไมตรีดี มีความคุ้นเคยกับคนต่างชาติ ส่วนใหญ่คนรุ่นใหม่จะสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ ในการพบปะและทักทายกันตามธรรมเนียมตะวันตกบางครั้งฝ่ายชายจะไม่เป็นฝ่ายจับ มือทักทายฝ่ายหญิงก่อน ควรให้เกียรติสตรีโดยไม่จ้องมองสตรีท้องถิ่นที่แต่งกายด้วยชุดคลุมยาวสีดำ ซึ่งมักเป็นสตรีท้องถิ่น นอกจากนี้ ไม่ควรแสดงความใกล้ชิดระหว่างหญิงกับชายอย่างเปิดเผยในที่สาธารณะ

5. อาหารการกิน ข้อควรระวังด้านสาธารณสุข
       ยู เออีมีอาหารการกินที่หลากหลาย ร้านอาหารจะได้รับการตรวจสอบและควบคุมมาตรฐาน จึงสามารถเชื่อถือได้ สำหรับน้ำดื่ม จะนิยมบริโภคน้ำดื่มชนิดบรรจุขวดอาหารที่จำหน่ายในยูเออี ทั้งในร้านอาหารและซุปเปอร์มาเก็ตเป็นอาหารที่ผ่านขั้นตอนถูกต้องตามหลักการ ของศาสนาอิสลาม (อาหารฮาลาล) ร้านอาหารที่มีบริการอาหารที่มีหมูเป็นส่วนประกอบและมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จำหน่ายจะต้องได้รับอนุญาตจากทางการยูเออี ซึ่งส่วนใหญ่เป็นร้านที่อยู่ในโรงแรมหรือสโมสร ซุป เปอร์มาร์เก็ตบางแห่งที่ได้รับอนุญาตจะมีเนื้อหมูและผลิตภัณฑ์อาหารที่ทำจาก หมูจำหน่าย

6. อื่นๆ ที่น่าสนใจ        
       6.1 สภาพ สังคมและความปลอดภัย
       ยูเออีมีประชากรประมาณ 4 ล้านคน เป็นชาวยูเออีประมาณ 1 ใน 3 และที่เหลือเป็นชาวต่างชาติที่เข้ามาอาศัยและทำงาน จึงเป็นสังคมที่มีหลากหลายเชื้อชาติ ในด้านความ ปลอดภัย ยังไม่มีกระแสภัยคุกคามด้านการก่อการร้ายในยูเออี และยูเออีเป็นประเทศที่มีอาชญากรรมน้อยที่สุดประเทศหนึ่งในโลก อย่างไรก็ดี ควรใช้ความระมัดระวังในเรื่องเงินและสิ่งของมีค่าเช่นปกติทั่วไป ในการเดินทางโดยแท็กซี่ควรใช้บริการแท็กซี่ที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
       6.2 ภาษา
      ภาษา อาหรับเป็นภาษาราชการ แต่ภาษาอังกฤษใช้สื่อสารกันอย่างกว้างขวางทั่วไป
       6.3 อากาศ
      เดือนที่อากาศเย็นสบายคือ ระหว่างพฤศจิกายน – มีนาคม อุณหภูมิกลางวันประมาณ 24 องศาเซลเซียส และกลางคืนประมาณ 13 องศา อาจมีฝนตกเล็กน้อยในช่วงนี้ ช่วงเดือนเมษายน – ตุลาคม อากาศร้อน อุณหภูมิประมาณ 45 องศาในเวลากลางวัน และมีความชื้นสูง
       6.4 เวลาเปิดทำการของบริษัทและห้างร้านต่างๆ
       บริษัท และร้านค้าต่างๆ หลายแห่งจะปิดทำการระหว่าง 13.00-16.00 น. และเปิดอีกครั้งระหว่าง 16.00 – 19.00 น. วันศุกร์-เสาร์เป็นวันหยุดสุดสัปดาห์ของทางการยูเออี ภาคเอกชนจะหยุดวันศุกร์ และวันพฤหัสบดีหรือวันเสาร์ครึ่งวัน ห้างสรรพสินค้าส่วนใหญ่จะเปิดระหว่างเวลา 10.00 – 22.00 น. และในวันศุกร์บางร้านจะเปิดเวลา 16.00 น.
       6.5 นักท่องเที่ยวสตรี
      ไม่มีข้อห้ามหรือข้อจำกัด พิเศษในชีวิตประจำวันสำหรับนักท่องเที่ยวสตรี นักท่องเที่ยวสตรีจะได้รับการต้อนรับและการยอมรับอย่างดี ทั้งนี้ ร้านอาหารบางแห่งจะมีการกั้นพื้นที่เฉพาะสำหรับสตรีและครอบครัวที่ต้องการ ความเป็นส่วนตัว
       6.6 การให้ทิป
       การให้ทิปพนักงานบริการในร้านอาหารที่ไม่ได้คิดรวมค่าบริการอาจจะ ให้ประมาณ 10 % ของค่าอาหาร การทิปพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรมมักจะให้ประมาณ 5-10 ดีแรห์ม และไม่จำเป็นต้องทิปคนขับรถแท็กซี่ แต่อาจให้เศษเงินทอนที่เหลือจากค่าโดยสาร
       6.7 การ ถ่ายภาพ
      ห้ามถ่ายภาพทางเครื่องบินและ ไม่ควรถ่ายภาพสตรีในชุดคลุมปิดหน้าตามประเพณีท้องถิ่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก เจ้าตัวก่อน รวมทั้งการถ่ายภาพในสถานที่ราชการต่างๆ
7. ส่วนราชการต่างๆ ของไทยในยูเออี
      7.1 สถาน เอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี
      East 18/1, District 80, Al Muroor Rd., 4th Street, Opposite Al Falah Plaza,
      P.O. Box 47466, Abu Dhabi, U.A.E.
      โทรศัพท์ (971-2) 642-1772 โทรสาร (971-2) 2-642-1773
      Website: www.thaiembassy.ae
      E-mail : thaiauh@emirates.net.ae
      
      7.2 สถาน กงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ
      Villa 45 (Behind 100 Villas) P.O. Box 51844, Dubai, U.A.E.
      โทรศัพท์ (971-4) 349-2863, (971-4) 349-3257 โทรสาร (971-4) 349-0932
      Website: www.thaiconsulate.ae
      E-mail : thaidub@emirates.net.ae
      7.3 สถาน กงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ (ฝ่ายพาณิชย์)
      Suite 407, Deira Tower, Al Nasser Square, P.O. Box 51844, Dubai, U.A.E.
      โทรศัพท์ (971-4) 228-4553 โทรสาร (971-4) 222-0934
       E-mail : ttcdubai@emirates.net.ae
        
       7.4 สำนักงานผู้แทนการท่องเที่ยวแห่ง ประเทศไทย (ททท.)
       Suite #2102, Al Attar Tower, Sheikh Zayed Road,
       P.O. Box ……….., Dubai, U.A.E.
       โทรศัพท์ Tel.: (971-4) 325 0185-86 Fax: (971-4) 325 0187
       Website: www.tourismthailand.org
      Website: www.tourismthailandarabia.org
       E-mail : tatdubai@tat.or.th
      
      7.5 บริษัท การบินไทยจำกัด (มหาชน)
      No. 1 Bu Haleeba Plaza, Al Muraqqabat Road, Deira,
      P.O. Box 13142, Dubai, U.A.E.
      Tel.: (971-4) 268 1701-2 Fax: (971-4) 268 1703
      E-mail : dxbaatg@emirates.net.ae


สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี
29 สิงหาคม 2554

ที่มา: เว็บไซต์กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา  http://sameaf.mfa.go.th/th/business-center/detail.php?ID=2313 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น