วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2554

เอกอัครราชทูต ณ กรุงมะนิลา เข้าเยี่ยมมูลนิธิ Asociacion de Damas de Filipinas เพื่อบริจาคเงินรายได้จำนวน 40,000 เปโซ 
เอกอัครราชทูต ณ กรุงมะนิลา เข้าเยี่ยมมูลนิธิ Asociacion de Damas de Filipinas เพื่อบริจาคเงินรายได้จำนวน 40,000 เปโซ
 
            เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2554  ในนามของชุมชนชาวไทยในฟิลิปปินส์ นายประศาสน์  ประศาสน์วินิจฉัย เอกอัครราชทูต ณ กรุงมะนิลา พร้อมด้วยภริยาและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เข้าเยี่ยมมูลนิธิ Asociacion de Damas de Filipinas เพื่อบริจาคเงินรายได้จำนวน 40,000 เปโซ จากการจัดงานเทศกาลไทย (Thai Festival) ประจำปี 2554 ซึ่งจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 26-27 มิถุนายน ณ ศูนย์การค้า Glorietta เมือง Makati City ทั้งนี้ มูลนิธิ Asociacion de Damas de Filipinas เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ทำหน้าที่จัดเตรียมความจำเป็นขั้นพื้นฐาน อาทิ ที่พักชั่วคราว คำแนะนำและคำปรึกษาทางสังคม การศึกษา และการรักษาพยาบาล สำหรับเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 6 เดือนจนถึง 6 ปี

            ต่อมาเอกอัครราชทูตฯ และคณะได้เดินทางไปบริจาคเงินรายได้จำนวน 40,000 เปโซจากการจัดงานเทศกาลไทย (Thai Festival) ประจำปี 2554 ให้แก่มูลนิธิ Childhope Asia Philippines Organization ซึ่งเป็นองค์กรอิสระที่จัดเตรียมโปรแกรมการศึกษาสำหรับเด็กข้างถนนในเขตกรุง มะนิลา เพื่อให้สามารถมีชีวิตที่ดีขึ้น ปรับปรุงโอกาสในการเรียนรู้ และป้องกันตนเองจาการทารุณกรรมและการแสวงหาผลประโยชน์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น