วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2554

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตาได้จัดงานเลี้ยงเพื่อเปิดตัวและแนะนำเว็บเพจศูนย์ข้อมูลธุรกิจในเว็บไซต์ของสถานกงสุลใหญ่

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตาได้จัดงานเลี้ยงเพื่อเปิดตัวและแนะนำเว็บเพจศูนย์ข้อมูลธุรกิจในเว็บไซต์ของสถานกงสุลใหญ่


       เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2554 ที่โรงแรมปาร์คกลางเมืองกัลกัตตา สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตาได้จัดงานเลี้ยงเพื่อเปิดตัวและแนะนำเว็บ เพจศูนย์ข้อมูลธุรกิจในเว็บไซต์ของ สกญ.ฯ โดยมีนักธุรกิจอินเดียสนใจเข้าร่วมงานจำนวนมาก ประกอบด้วยผู้แทนหอการค้าต่างๆ นักธุรกิจสาขาต่างๆ ในเมืองกัลกัตตาและใกล้เคียง คณะกงสุลต่างประเทศ กงสุลกิตติมศักดิ์ซึ่งเป็นนักธุรกิจสำคัญๆ ผู้จัดการทั่วไปบริษัทการบินไทยเมืองกัลกัตตา ผู้บริหารบริษัทอิตาเลียนไทย นักเรียนไทยบางส่วน และสื่อมวลชน  

       ในการกล่าวเปิดงาน กงสุลใหญ่ประสิทธิเดช  วิ ชิตสรสาตรได้กล่าวถึงความเป็นมาของดำริที่จัดทำโครงการนี้ขึ้นก็เพื่อจัด สร้างแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจ ธุรกิจการค้าการลงทุนของรัฐและดินแดนต่างๆ ในภาคตะวันออกซึ่งอยู่ในเเขตกงสุลของ สกญ.ฯ ประกอบด้วย 5 รัฐและหนึ่งดินแดนสหภาพฯ สำหรับนักธุรกิจไทยและผู้สนใจทั่วไปของไทยจะได้สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ประกอบการพิจารณาในการดำเนินธุรกิจในพื้นที่ อินเดียตะวันออก ในขณะเดียวกันก็ได้จัดสร้างแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับเศรษฐกิจและธุรกิจของไทยให้ นักธุรกิจอินเดียในภาคตะวันออกสามารถเข้าถึงและประกอบการพิจารณาดำเนิน ธุรกิจกับฝ่ายไทย

       จึง ได้มอบหมายให้นายสุขุม สมประสงค์ รองกงสุลใหญ่ (ท้องถิ่น) ช่วยดำเนินโครงการดังกล่าว นอกจากนั้น ในเว็บไซต์ของ สกญ.ฯ และเว็บเพจศูนย์ข้อมูลธุรกิจยังมีการเชื่อมโยงไปสู่เว็บไซต์ที่เป็นประโยชน์ ทั้งของไทยและอินเดีย โดยเฉพาะเว็บไซต์ www.thaiindia.net ของ สอท. ณ กรุงนิวเดลี อีกด้วย อย่างไรก็ตาม โครงการนี้เป็นเพียงการเริ่มต้น ซึ่งต้องการการพัฒนาปรับปรุงอีกมาก และหวังว่าจะได้รับความเห็นต่างๆ จากผู้ร่วมงานและผู้สนใจอื่นๆ ต่อไป

       หลังจากนั้น นายสุขุมฯ ได้สาธิตการเข้าถึงเว็บไซต์ของ สกญ.ฯ และเว็บเพจดังกล่าว และกล่าวว่าเว็บไซต์ของ สกญ.ฯ www.thaiembassy.org/kolkata  ได้รับความร่วมมือในการจัดทำโครงสร้างโดยกระทรวงการต่างประเทศของไทย ซึ่งภายในประกอบด้วยเว็บเพจ ศูนย์ข้อมูลธุรกิจ – Business Information Center” อัน ประกอบด้วยฐานข้อมูลของรัฐและดินแดนต่างๆ ของภาคตะวันออกของอินเดีย และข้อมูลของฝ่ายไทย และได้คลิกข้อมูลต่างๆ เป็นตัวอย่างให้ผู้ร่วมงานได้รับชม

       ต่อจากนั้นพิธีกรได้เชิญนางอัคนีมิตรา (Agnimitra) Fashion Designer ผู้ มีชื่อเสียงในกัลกัตตาและมีความสนใจต่อการดำเนินธุรกิจด้านแฟชั่นกับไทย โดยเฉพาะผ้าไหมไทย ขึ้นกล่าวแสดงความเห็นบางประการ ซึ่งนางอัคนีมิตราได้กล่าวชื่นชมงานเปิดตัวเว็บเพจครั้งนี้ของ สกญ.ฯ และเห็นว่าผ้าไหมไทยมีศักยภาพในตลาดอินเดียและประสงค์จะเห็นแพร่หลายยิ่ง ขึ้น นอกจากนั้น ยังกล่าวถึงสถานที่ท่องเที่ยวของไทยและอาหารไทยว่าเป็นจุดเด่นสำคัญของ ประเทศไทยอย่างยิ่ง และในเว็บไซต์ของ สกญฯ จึงอาจให้ข้อมูลด้านดังกล่าวต่อผู้สนใจได้มาก

       อนึ่ง ในงาน สกญฯ ได้ฉายวิดิทัศน์เกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ของโครงการศิลปาชีพของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถด้วย

       ทั้งนี้  สกญฯ จัดให้มีการเลี้ยงค็อกเทลและอาหารค่ำ ซึ่งเป็นเมนูอาหารไทยต่างๆ แก่แขกผู้มาร่วมงาน ซึ่งแสดงความชื่นชมต่ออาหารไทยอย่างมาก              

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น