วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2554

กงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง เยี่ยมมหาวิทยาลัยฮ่องกงกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง เยี่ยมมหาวิทยาลัยฮ่องกง


เมื่อ วันที่ 2 สิงหาคม 2554 นายจักรี ศรีชวนะ กงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง และ น.ส.สุรีย์ ไตรรัตนนุกูล รองกงสุลใหญ่ เข้าพบหารือกับศาสตราจารย์ Lap-Chee Tsui อธิการบดี และศาสตราจารย์ Kam H. Louie คณบดีคณะศิลปะศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฮ่องกง เพื่อทำความรู้จักและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการศึกษา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น