วันอังคารที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ASEAN Family Day ครั้งแรกที่เบลเยี่ยม

ASEAN Family Day ครั้งแรกที่ลักเบลเยี่ยม

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2554 ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยี่ยม ระหว่างเวลา 12.00-15.00 น. เอกอัครราชทูตฯ และข้าราชการทีมประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดงาน ASEAN Family Day ขึ้นเป็นครั้งแรก ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตของประเทศสมาชิกอาเซียน ณ กรุงบรัสเซลส์ โดยมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 120 คน ประกอบด้วยเอกอัครราชทูตและข้าราชการจากสถานเอกอัครราชทูตอาเซียนพร้อมครอบครัว

ทั้งนี้ สีสันของงานคือแต่ละสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้นำอาหารประจำชาติมารับประทานและมีกิจกรรมร่วมกัน การได้พบปะสังสรรค์เพื่อสร้างความสนิทสนมคุ้นเคยระหว่างข้าราชการและครอบครัว จะเป็นประโยชน์ต่อการประสานงานและส่งเสริมความร่วมมือในทุกระดับในการผลักดันผลประโยชน์ของประเทศอาเซียนกับรัฐบาลเบลเยียมและสหภาพยุโรปในอนาคต รวมทั้ง ช่วยปลูกฝังความรู้สึกของการเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนอาเซียน ซึ่งจะเป็นรูปธรรมในปี 2558

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น