วันอังคารที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2554

เอกอัครราชทูตยื่นพระราชสาส์นตราตั้งต่อประธานาธิบดีสาธารณรัฐอาร์เมเนีย


เอกอัครราชทูตยื่นพระราชสาส์นตราตั้งต่อประธานาธิบดีสาธารณรัฐอาร์เมเนีย

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก ประเทศรัสเซีย รายงานว่า ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้นายเฉลิมพล ทันจิตต์ ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐอาร์เมเนีโดยมีถิ่นพำนัก ณ กรุงมอสโก นั้น เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2554 ณ กรุงเยราวาน เอกอัครราชทูตเฉลิมพล ทันจิตต์ ได้ยื่นพระราชสาส์นตราตั้งต่อ ฯพณฯ นาย Serzh Sargsyan ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาร์เมเนียแล้ว


ทั้งนี้ ในโอกาสดังกล่าว เอกอัครราชทูตเฉลิมพลฯ ได้หารือข้อราชการร่วมกับประธานาธิบดี Serzh Sargsyan เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับอาร์เมเนียให้ใกล้ชิดขึ้น ตลอดจนส่งเสริมแนวทางเพื่อพัฒนาความร่วมมือในทุกมิติระหว่างทั้งสองประเทศให้เป็นรูปธรรม ทั้งในกรอบทวิภาคีและพหุภาคี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น